JSBY6110 Opintojen suunnittelu (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojen suunnittelu -opintojakson aikana opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja osallistuu OmaOpe-ryhmissä toteutettavaan mentorointiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• suunnitella opintojaan tavoitteellisesti
• hahmottaa kandidaatin tutkinnon tutkintorakenteen
• hahmottaa maisterin tutkinnon tutkintorakenteen
• hallita omaa opiskeluprosessiaan

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus