JSBY5510 Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
  • Miten erottautua työmarkkinoilla
  • Työsopimuksen ja työlainsäädännön keskeiset kohdat
  • Miten neuvottelen palkkani
  • Miten menetellä työelämän ristiriita- ja muutostilanteissa
  • Työelämän joustot ja mahdollisuudet
  • Miten toimin esimiehen roolissa erilaisissa työelämän tilanteissa 

Suoritustavat

Verkkoluennot ja ryhmäkeskustelut Zoomin kautta, itsenäisesti suoritettavat tehtävät Howspace-ympäristössä.  

Huom. Zoom-opetusta ei ole mahdollista korvata. Kurssin suorittaminen edellyttää 100 % osallistumista Zoom-opetukseen ja ryhmäkeskusteluihin sekä verkkotehtävien hyväksyttyä palauttamista. 

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on kauppatieteiden opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen. Opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia työyhteisön neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteita sekä omia vaikutusmahdollisuuksiaan niissä niin asiantuntijan kuin esimiehenkin roolissa. Opiskelija hallitsee kurssin suorittamisen jälkeen työlainsäädännön keskeiset kohdat ja osaa toimia työelämän neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija pystyy seuraamaan työelämäkysymyksiin liittyvää keskustelua. Kurssin käytyään opiskelija pystyy pohtimaan erilaisia uravaihtoehtoja ja itselle sopivinta urasuuntaa. Kurssin aikana opiskelija oppii käytännönläheisten case-tehtävien avulla, miten menestyä työnhakumarkkinoilla, työsopimus- ja palkkaneuvotteluissa. Opiskelija saa myös toimintatapoja työelämän todellisiin tilanteisiin kokeilemalla case-tehtävissä esimiehen roolia työyhteisön tyypillisimmissä haasteissa. 

Lisätietoja

Yhteyshenkilö: Krista Salo (krista.salo@ekonomit.fi), Suomen Ekonomit

Oppimateriaalit

Kurssimateriaalit (kurssin Howspace-työtilassa kurssin alettua) 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
English version of the course
Arviointiperusteet:
Online assignments returned in the Howspace workspace by given deadline
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Kylterin työelämätaidot, Verkkokurssi (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Online course (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta