JSBY5300 Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • kannattava liiketoiminta ja kaupallistaminen
  • ratkaisumyynti ja ostoprosessit sekä myynnin työvälineet
  • markkinoinnin mallit ja digitaalinen markkinointi
  • brändäys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • tietää, mitä kaupallistaminen tarkoittaa, ja mitkä tekijät vaikuttavat kaupallistamisen onnistumiseen.
  • tietää ratkaisumyynnin periaatteet sekä miten niitä voi soveltaa asiakkaan ostoprosessin eri vaiheissa.
  • tunnistaa markkinoinnin käsitteenä ja markkinoinnin merkityksen myynnissä, erityisesti digitaalisen markkinoinnin osalta.
  • tietää, mistä brändin rakentamisessa on kyse ja miten se liittyy kaupallistamiseen.
  • tunnistaa vaikuttavan markkinointikampanjan rakennuselementtejä.

Lisätietoja

Opintojakson sisältö sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omia kaupallisen osaamisen valmiuksiaan työelämää varten. Kaupalliseen osaamiseen kuuluvat keskeisesti myynti, markkinointi ja asiakaslähtöinen ajattelu. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta