JSBY5210 Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • kansainvälinen kauppa
  • yritysten globaalit strategiat ja kilpailukykytekijät
  • globaalit megatrendit
  • vastuullinen liiketoiminta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • tietää, mistä globalisaatiossa on kyse ja millaisia vaikutuksia kaupan vapautumisella on ollut liiketoiminnalle.
  • tunnistaa erilaisia strategioita, joilla yritykset voivat parantaa asemiaan kansainvälisessä kilpailussa.
  • tietää, mistä globaaleissa megatrendeissä on kyse ja tunnistaa, millaisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ne voivat tarjota yrityksille.
  • tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueet ja vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle.

Lisätietoja

Opintojakso antaa valmiuksia työskennellä kansainvälisessä yrityksessä. Keskeisenä sisältönä on tarkastella kansainvälistä kaupankäyntiä yritysten näkökulmasta huomioiden vastuullisen liiketoiminnan merkityksen.

Oppimateriaalit

Oppimisympäristössä oleva materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta