JSBS7210 Opetus- ja tutkimustyössä avustaminen (3–6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Teoreettinen orientaatio, jossa opiskelija tutustuu tehtävään liittyvään teoreettiseen lähdekirjallisuuteen ja analysoi sekä arvioi tehtävän taustateoriaa opettajan kanssa sovitun tehtävänannon mukaisesti. Käytännön tehtävän opiskelija toteuttaa opettajan ohjeiden mukaisesti.


Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on työelämätaitojen vahvistaminen. Opiskelija hankkii kokemusta opetukseen ja ohjaukseen tai tutkimukseen liittyvissä käytännön tehtävissä. Opiskelija osaa yhdistää ja arvioida tehtävään liittyvää teoreettista ja käytännöllistä tietoa.

Lisätietoja

Suoritus koostuu 2 opintopisteen orientaatiotehtävästä sekä varsinaisesta käytännön työstä, joka työmäärältään voi vastata 1-4 opintopistettä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus saada erillinen todistus käytännön tehtävän toteuttamisesta.

Esitietojen kuvaus

Opintosuunnan aineopinnot suoritettu.

Oppimateriaalit

Orientaatiotehtävää koskeva oppimateriaali opettajan ilmoituksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritusmahdollisuuksista informoidaan JSBE:n tiedotuskanavilla.
Arviointiperusteet:
Orientaatiotehtävä ja käytännön työ.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta