JSBA5210 Yhteiskunta, liiketoiminta ja liikunta (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi koostuu useiden eri luennoitsijoiden esityksistä, joissa käsitellään muun muassa liikunta- ja urheilualan yrityskenttää, urheilun kansalaistoiminnan ja huippu-urheilun risteytyviä käytäntöjä, liikunta- ja urheilualan yrittäjänä toimimista, urheilumarkkinointia, urheilujohtamista, laskentatoimea urheilujohtamisen apuna, urheilun rahoituskäytäntöjä sekä muuttuvia urheilumediamarkkinoita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää liikuntakulttuurin ja liiketoiminnan peruskytkennät
- tunnistaa keskeiset aihealueisiin liittyvät käsitteet
- hahmottaa suomalaisen liikunnan ja urheilun sekä liiketoiminnan nykytilaa ja nykytilaan johtaneita muutoksia

- on saanut esiintymiskokemusta ja valmiuksia pienryhmässä toimimiseen.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja liikunnan yhteiskuntatieteiden yhteistyönä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi. Luentoja 21 tuntia ja päätösseminaarit 3 x 2 tuntia (kontaktiopetusta yhteensä 27 tuntia). Kevätlukukausi.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen luennoille, luentopäiväkirja, ryhmätehtävä
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja luentopäiväkirja (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Läsnäolovelvollisuus kurssilla vähintään 85 % = vähintään 11/13 kertaa läsnä luennoilla/ryhmätöiden purkuseminaareissa. 3-4 poissaoloa mahdollista korvata tehtävillä, 5 poissaoloa tai enemmän johtaa arvosanaan hylätty.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille. Luentoja 21 tuntia ja ryhmätöiden purkuseminaareja 3 x 2 tuntia (kontaktiopetusta yhteensä 27 tuntia). Kurssille osallistuva pitää henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa, mikä palautetaan kurssin päättyessä kurssin vastuuhenkilölle. Oppimispäiväkirjaan kirjoitettavien tekstien tarkoituksena on käsitellä luentojen – erityisesti niillä tarjoiltavien ”kuumien perunoiden” – herättämiä ajatuksia, ei laatia luentoreferaattia.

Opetus

x

Ryhmätehtävä (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssilla laaditaan ryhmätehtävä, mikä esitellään kurssin lopuksi ryhmätöiden purkuseminaarissa.

Opetus