JSBA2001 Tiimi&Työnantaja -projektikurssi (3–6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tiimi ja Työnantaja -projektikurssi on käytännönläheinen opintojakso, jolla harjaannutat työelämässä tarvittavaa osaamista ja verkostoidut muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Opintojakso suoritetaan toteuttamalla kehittämisprojekti oikealle asiakkaalle monitieteisessä tiimissä.

Sisältö: Projektityöskentelyyn johdattavat aloitusluennot tai –tehtävät sekä kehittämisprojektin toteuttaminen omalle asiakkaalle. Projektissa tiimi tuottaa asiakkaalle uusia ideoita ja tuoretta tietoa organisaation eri osa-alueiden ja toimintojen kehittämiseen monitieteisestä näkökulmasta.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aloitusluentoihin ja/tai ennakkotehtävän suorittaminen, asiakasprojektin toteuttaminen ja raportointi sekä itsenäisesti laadittava oppimisraportti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aloitusluentoihin ja/tai ennakkotehtävän suorittaminen, asiakasprojektin toteuttaminen ja raportointi sekä itsenäisesti laadittava oppimisraportti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa oman osaamisensa projekti- ja tiimityössä
• hyödyntää osaamistaan monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä
• asettaa projektille tavoitteita, laatia projektisuunnitelman, arvioida ajankäyttöä ja tehtävien työmääriä, toteuttaa projektin monitieteisessä tiimissä ja esitellä projektin tulokset asiakkaalle ja vertaisryhmälle
• toimia vastuullisesti osana monitieteistä ja/tai monikulttuurista projektitiimiä sekä yhteistyössä asiakkaan kanssa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus