JAOPP1000 Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla opiskelija pohtii opiskelunsa pää- ja välitavoitteita sekä omaa motivaatiotaan. Lisäksi opiskelija tarkastelee omia opiskelutaitojaan sekä elämässään olevia voimavaroja ja haasteita, jotka edistävät tai saattavat estää opiskelua. Opintojakso sisältää oman toiminnan harjoituksia, joiden avulla opiskelija voi lisätä itsemyötätuntoaan ja minäpystyvyyden kokemustaan sekä oppia tekemään tietoisia, opintojaan edistäviä valintoja. Tavoitteena on, että opiskelijan pystyvyyden kokemus opintoihin kasvaa.

Lisäksi jakson aikana tutustutaan opiskelun keskeisiin tietojärjestelmiin ja tehdään ohjaustarvearvio. Tavoitteena on, että opiskelija uskaltaa tarttua opintoihin innostuneena, oppii hyödyntämään erilaisia välineitä ja kanavia edistääkseen opintojaan ja osaa hakea ohjausta ja neuvoa niitä tarvitessaan. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää, mitä akateeminen opiskelu on ja millaisia taitoja se edellyttää

  • ymmärtää opintoihin sitoutumisen vaativan ajan ja osaa suhteuttaa sen omaan arkeensa

  • ymmärtää oman oppimisen reflektoinnin merkityksen, pystyy arvioimaan oppimistaan, opiskelutaitojaan ja voimavarojaan sekä kykenee näiden perusteella kehittämään itseään hyvinvoivana opiskelijana

  • oivaltaa jatkuvan oppimisen merkityksen yksilön elämässä ja osaamisen kehittämisessä. 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100%. Arviointiperusteet tarkentuvat opintojakson alussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta