ITKY0001 Oman osaamisen tunnistaminen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan tulevaisuuden työelämätaitoja sekä oman osaamisen tunnistamista ja asiantuntijuuden esille tuomista (suullisesti ja kirjallisesti).

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja kurssiin liittyvien tehtävien tekeminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan ja työelämässä hyödynnettäviä vahvuuksiaan
- kuvata omaa osaamistaan suullisesti ja kirjallisesti
- luoda itselleen ammatillisen profiilin erilaisia rekrytoinnissa käytettäviä alustoja hyödyntäen
- verkostoitua ja toimia oman alansa verkostoissa
- valmistautua työhaastatteluun ja esitellä omia vahvuuksiaan työntekijänä

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta