ITKS5526 Syventävään innovaatiotoimintaan osallistuminen (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Voit hyväksilukea yliopiston tai ulkopuolisen organisaation järjestämään innovaatiotoimintaan osallistumistasi osaksi opintojasi. Huom! Tämä koskee vain tapahtumia, josta ei voi saada kurssien osasuorituksia tai muita opintosuorituksia. Vähintään 2 päivän osallistuminen toimintaan ja raportti vastaa kahta opintopistettä. Palauta raportti professori Timo Hämäläiselle joko paperisena tai sähköpostitse.

Suoritustavat

Laadi noin kahden-kolmen sivun mittainen raportti innovaatiotoimintaan osallistumisesta. Raportissa tulisi käsitellä ainakin seuraavia asioita: Mikä oli innovaatiotoiminnan tavoite? Mikä oli innovaatiotoiminnan aihe, kesto, kuka järjesti ja missä järjestettiin, mitä uutta opit? Missä voit hyödyntää osaamistasi? Miten voit hyödyntää innovaatiotoiminnassa hankkimaasi osaamista oman alasi työtehtävissä? Mitä merkitystä/ hyötyä innovaatiotoiminnasta on tulevaisuutesi kannalta? Oletko ajatellut esimerkiksi, että voisit hyödyntää innovaatiotoiminnassa oppimiasi asioita yritystoiminnassa? Millaisia muita taitoja/osaamista katsot saaneesi innovaatiotoiminnasta (esim. vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot, verkoston rakentuminen)? Liitä raporttiisi myös kopio (sähköinen dokumentti käy) osallistumistodistuksesta tai muusta kurssin tai koulutuksen läpikäynnin todistavasta dokumentista.

Osaamistavoitteet

Syvällinen perehtyminen innovaatiotoimintaan.

Lisätietoja

Vastuuhenkilö: Timo Hämäläinen

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta