ITKP2000 IT-alan sertifiointikoulutukset (1–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutustu ohjeisiin: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/it/itkp2000/it-alan-sertifiointikoulutukset

Opintoihin voi sisällyttää IT-alan kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti hyväksytysti suoritettuja sertifikaatteja.

Suoritustavat

Opintoihin voi sisällyttää IT-alan kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti hyväksytysti suoritettuja sertifikaatteja.

Arviointiperusteet

https://tim.jyu.fi/view/kurssit/it/itkp2000/it-alan-sertifiointikoulutukset

Opintopistemäärä määräytyy koulutuksen keston mukaan. Suoritusmerkinnän saamiseksi ole yhteydessä Annemari Auvinen (annemari.k.auvinen@jyu.fi).

Osaamistavoitteet

IT-alan osa-alueen/osa-alueiden vähintään perustason sertifioitu osaaminen verkossa suoritetulla tai valvotulla kokeella osoitettuna.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta