ITKJ4001 Oman alan opetustehtävät (1–6 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

-

Lisätietoja

Opetuksen tulee olla vähintään aineopinto-tasoista oman alan opetusta. Suorituksen kirjaamista varten toimitetaan seuraavat tiedot tiedekunnan tohtorikoululle (doctoral-studies-it@jyu.fi), ko. kurssin vastuuopettajan tms. vahvistamana:

  • Kurssin nimi, koodi, taso
  • Opetusaika (milloin opetusta annettu)
  • Opetuksen tuntimäärä (27 h = 1 op)

Vahvistukseksi käy esim. vapaamuotoinen allekirjoitettu todistus tai sähköposti ko. kurssin vastuuopettajalta, tai joltain ylemmältä taholta, jos olet itse toiminut vastuuopettajana. Vahvistuksena voi toimia myös ko. kurssin verkkosivu, jos verkkosivulta löytyy kaikki oleellinen tieto.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Opetustehtävät (1–6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta