ITKA9120 Kehittämistehtävä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024, 2024-2025

Kuvaus

Tässä kokonaisuudessa sovelletaan opittuja asioita toteuttamiskelpoisen kehittämissuunnitelman luomiseksi. Johdantovaiheessa laaditaan alustava kehittämissuunnitelma. josta jalostetaan palautteen avulla tarkempi omaan työympäristöön soveltuva konkreettinen kehittämissuunnitelma sopivasti rajatulle kokonaisuudelle.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia soveltamaan opintokokonaisuudessa opittuja asioita käytännön toiminnan kehittämiseen ja kehittämissuunnitelmien tekemiseen.

Esitietojen kuvaus

Kohtuullinen määrä kokonaisuuden opintoja ja/tai muuta digitalisaatio-osaamista.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kirjallinen suunnitelma ja loppuraportti sekä reflektio/oppimispäiväkirja.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus