ITKA2000 IT-alan sertifiointikoulutukset 2 (1–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintoihin voi sisällyttää IT-alan kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti hyväksytysti suoritettuja sertifikaatteja.

Suoritustavat

Kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saadut todistukset esitetään amanuenssille.

Arviointiperusteet

Opintopistemäärä määräytyy koulutuksen keston mukaan (2-3 päivää -> 1 op, 4-5 päivää -> 2 op).

Osaamistavoitteet

IT-alan osa-alueen/osa-alueiden sertifioitu osaaminen valvotulla kokeella osoitettuna.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta