ITAP5003 Italia kulttuurin kielenä (5–10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen valitun aihepiirin kielen keskeisiin piirteisiin käytännön harjoitusten avulla.

Kurssi kehittää opiskelijan suullista kommunikointitaitoa.
Kurssilla perehdytään syvällisemmin italian kielen äänteisiin ja intonaatioon.

Kurssilla ilmoitettava materiaali

Suoritustavat

- Opiskelija valitsee vähintään yhden seuraavista aihepiireistä: Italia oopperan kielenä; Italian kieli musiikin kautta; Italia elokuvan ja teatterin kielenä.

- Joko luennot sekä tentti tai suullinen esitelmä, essee tai muu käytännön työ sopimuksen mukaan.


Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan

- opiskelija on kehittänyt italian kielen taitojaan ja italialaisen kulttuurin tuntemustaan oopperatekstien ja laulujen avulla.

- opiskelija on kehittänyt Italian kulttuurin ja kielen tuntemustaan tutustumalla merkittäviin italialaisiin elokuviin sekä tarkastelemalla erityisesti niissä käytettyä kieltä.

- opiskelija ymmärtää valitun aihepiirin roolin italialaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:


- esiintymistaidot
- ongelmanratkaisutaidot
- tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- vuorovaikutustaidot
- itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky
- rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Oppimateriaalit

Kurssilla ilmoitettava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5–10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Ei julkaistua opetusta