ITAP126 Kirjoitusharjoitukset (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssi sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia italiaksi.

Suoritustavat

Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen kurssilla.

Arviointiperusteet

Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.

Aktiivinen osallistuminen
Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- kykenee ilmaisemaan itseään kirjallisesti melko sujuvasti käytännön kielenkäyttötilanteissa
- osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä italiaksi jokapäiväisistä aiheista
- ymmärtää arkikielellä kirjoitettuja tekstejä
- tuntee Italian tapakulttuuria

Lisätietoja

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- vuorovaikutustaidot
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Ei julkaistua opetusta