ITAA3000 Italian opettaminen vieraana kielenä (5–10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Teoriaa ja käytäntöä italian kielen opetuksesta ulkomaalaisille.

Suoritustavat

Opiskelijoita ohjataan italian kielen opetukseen soveltuvan materiaalin valmistamiseen. Joko kontaktiopetus sekä essee tai tentti TAI kirjatentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee italian kielen opetuksen teoriaa ja pystyy käyttämään sen käytännön menetelmiä.
 • osaa ottaa huomioon erityisesti suomenkielisten oppilaiden tarpeita ja italian kielen opetuksen erityiset kysymykset.
 • osaa valmistaa italian kielen opetukseen soveltuvaa materiaalia
 • tuntee syvällisemmin italian kielen opetuksen erityisiä kysymyksiä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • vuorovaikutustaidot
 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
 • ryhmä- ja projektityötaidot
 • esiintymistaidot
 • ongelmanratkaisutaidot
 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Oppimateriaalit

Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri sekä opetusmonisteet.

Kirjallisuus

 • Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus sekä essee tai tentti
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus sekä essee tai tentti

Kirjallisuus:
 • Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri.
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5–10 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kirjatentti

Kirjallisuus:
 • Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri.
Ei julkaistua opetusta