ITAA2000 Italia median kielenä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Syvällinen perehtyminen Italian media kielen keskeisiin piirteisiin tekstinäytteiden avulla. Ryhmätyöskentely.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus sekä essee tai tentti tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ TAI tenttisuoritus. 

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:

50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee hyvin Italian media kielen
  • osaa analysoida suullisia tekstejä
  • osaa tarkastella kielellisiä eroavaisuuksia.
  • osaa analysoida kielellisestä näkökulmasta lehtiartikkeleita, eri tyyppisiä televisio-ohjelmia (talk show, tosi-tv, saippuaooppera jne.), mainoksia, radio-ohjelmia ja elokuvanpätkiä tunnistaen kielen erilaiset muodot.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta

Oppimateriaalit

Kursilla ilmoitettava materiaali. Itsenäinen työskentely opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus sekä essee tai tentti
Arviointiperusteet:
Aktviivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktviivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus sekä essee tai tentti

Oppimateriaalit:

Kursilla ilmoitettava materiaali. Itsenäinen työskentely opettajan ohjeiden mukaan.

Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kirjatentti

Oppimateriaalit:

Kursilla ilmoitettava materiaali. Itsenäinen työskentely opettajan ohjeiden mukaan.

Ei julkaistua opetusta