ITAA161 Italian kielen semantiikka ja italialaista kielitiedettä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Syvällinen tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen, semantiikan teorioihin ja ongelmiin.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus sekä tentti/essee tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus/essee.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää italialaisen kielitieteen tärkeimpiä käsitteitä ja termistöä
  • tuntee hyvin semantiikan teorioita

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Kirjallisuus

  • SORIN STATI, Manuale di semantica descrittiva.
  • SERIANNI - TRIFONE, Storia della lingua italiana, Vol. 2: Scritto e parlato, s. 343-629, 667-696.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus sekä tentti/essee
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus/essee
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus/essee
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus sekä tentti/essee

Kirjallisuus:
  • SORIN STATI, Manuale di semantica descrittiva.
  • SERIANNI - TRIFONE, Storia della lingua italiana, Vol. 2: Scritto e parlato, s. 343-629, 667-696.
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kirjatentti

Kirjallisuus:
  • SORIN STATI, Manuale di semantica descrittiva.
  • SERIANNI - TRIFONE, Storia della lingua italiana, Vol. 2: Scritto e parlato, s. 343-629, 667-696.
Ei julkaistua opetusta