ITAA151 Kieliharjoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen Italiaan, sen yhteiskuntaan, kieleen ja kulttuuriin.

Suoritustavat

Yhden kuukauden opiskelu laitoksen hyväksymällä kielikurssilla Italiassa tai kahden kuukauden oleskelu Italiassa tai yhden lukukauden opiskelu Erasmus-opiskelijavaihdossa italialaisessa yliopistossa.

Arviointiperusteet

Todistus opiskelusta tai oleskelusta, esimerkiksi työ- tai kurssitodistus.

Osaamistavoitteet

  • Opiskelijan käytännön kielitaito paranee kieliharjoittelussa.
  • Opiskelija oppii tuntemaan lähemmin Italian jokapäiväistä elämää sekä yhteiskuntaa ja kulttuuria.
  • Opiskelija on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella italiakielisellä alueella.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 2. opiskeluvuoden aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 2. opiskeluvuoden aikana.
Arviointiperusteet:
Todistus opiskelusta tai oleskelusta, esimerkiksi työ- tai kurssitodistus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Todistus opiskelusta tai oleskelusta, esimerkiksi työ- tai kurssitodistus.
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Yhden kuukauden opiskelu laitoksen hyväksymällä kielikurssilla Italiassa tai kahden kuukauden oleskelu Italiassa tai yhden lukukauden opiskelu Erasmus-opiskelijavaihdossa italialaisessa yliopistossa.

Ei julkaistua opetusta