ITAA136 Italialainen yhteiskunta (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Jonkin Italian nyky-yhteiskunta ja kulttuuria koskevan erityiskysymyksen historiallisen taustan tai nykytilanteen tarkastelu.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus ja tentti tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen ja tenttisuoritus. Itsenäisessä suoritustavassa tenttisuoritus.

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee Italian nyky-yhteiskuntaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee laajemmin jonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueen
  • osaa kuvata italialaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

Oppimateriaalit

Kurssivihko (sivuista sovitaan kuulustelijan kanssa)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja tentti
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus/essee.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus/essee.
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja tentti

Oppimateriaalit:

Kurssivihko (sivuista sovitaan kuulustelijan kanssa)

Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kirjatentti

Oppimateriaalit:

Kurssivihko (sivuista sovitaan kuulustelijan kanssa)

Ei julkaistua opetusta