IHMJ4101 Haastattelu tutkimuksessa (2–3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Keskusteluluentoa tutkimushaastattelun suunnittelusta, tutkimusotteista, otantatyypeistä, aineistotyypeistä, haastattelumenetelmistä ja aineistojen valmistelusta analyysiin. Keskusteluluennolla viedään eteenpäin sekä kvalitatiiviseen että kvantitatiiviseen menettelyyn sisältyviä toimintatapoja näitä kahta eri näkökulmaa toisiinsa rinnastaen. -suoritustavat

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kehittynyt näkemys kyseisen tutkimusmenetelmän mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Oppimateriaalit

Kurssilla tehdään ryhmissä kaksi harjoitusta luentoihin perustuen: tutkimushaastattelun suunnittelu ja tutkimushaastattelun tekeminen. Luentoja noin 3 tuntia ja harjoituksia 4 tuntia ja harjoitusten purkua yhdessä noin 3 tuntia. Harjoituksissa voidaan käyttää opiskelijoiden omiin tutkimuksiin sisältyviä haastatteluteemoja.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta