IHMJ3109 Laadullinen haastattelututkimus (2–3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla käsitellään laadullisen haastattelututkimuksen teoreettisia suuntauksia ja lajeja, vuorovaikutuksen merkitystä sekä eettisiä ja sensitiivisiä kysymyksiä. Kurssimateriaalina hyödynnetään osallistujien kokemuksia haastattelututkimuksesta ja/tai käynnissä olevista tutkimushankkeista. Haastatteluaineiston analysointia käsitellään ryhmätöiden muodossa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kehittynyt näkemys kyseisen tutkimusmenetelmän mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Oppimateriaalit

Kurssi suoritetaan tekemällä yksilötyönä ennakkotehtävä sekä kurssin aikana toteutettava ryhmätyö. Ennakkotehtävä koskee kurssilaisten käynnissä olevien tutkimushankkeiden esittelyä ja ryhmätöissä harjoitellaan haastattelumateriaalin analysointia. Suorittaminen vaatii läsnäoloa, osallistumista ryhmätöiden esittämiseen ja kommentointiin.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
sovitaan opintosuorituksittain
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta