IHMJ3108 Atlas.ti laadullisen analyysin tukena (1–2 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Laadullisten aineistojen analyysin tueksi on kehitetty erilaisia analyysiohjelmia, joiden avulla on mahdollista hallita, koodata, jäsentää ja ryhmitellä erilaisia teksti-, kuva-, ääni- ja videoaineistoja. Koulutuksessa esitellään ATLAS.ti-ohjelman mahdollisuuksia ja rajoituksia erityyppisten laadullisten tutkimusaineistojen analyysissa. Lisäksi kurssilla käydään läpi osallistujien omia kysymyksiä sekä jaetaan vinkkejä, hyviä kokemuksia ja käytänteitä.

Koulutuksen tarkoituksena on opastaa ATLAS.ti-analyysiohjelman käyttöönotossa ja peruskäytössä. Koulutus on suunnattu laadullisen tutkimusaineiston analyysia aloitteleville ja suunnitteleville tohtoriopiskelijoille ja muille tutkijoille, jotka harkitsevat käyttävänsä analyysissaan ATLAS.ti-ohjelmaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • tuntee ATLAS.ti-ohjelman työkalut sekä mahdollisuudet ja rajoitukset laadullisen aineiston analyysissa
  • osaa viedä ohjelmaan erityyppistä tutkimusaineistoa, käyttää ohjelman eri perustoimintoja ja hyödyntää ohjelmaa oman aineistonsa analyysissa
  • on motivoitunut käyttämään ohjelmaa ja aloittamaan aineistonsa analyysiprosessin.


Lisätietoja

Suoritustavat: Kurssi suoritetaan tekemällä yksilötyönä ennakkotehtävä sekä kurssin aikana toteutettava ryhmätyö. Ennakkotehtävä koskee kurssilaisten käynnissä olevien tutkimushankkeiden esittelyä ja ryhmätöissä harjoitellaan haastattelumateriaalin analysointia. Suorittaminen vaatii läsnäoloa, osallistumista ryhmätöiden esittämiseen ja kommentointiin.

Oppimateriaalit

Ohjeet ennakkotehtävän kirjoittamiseen annetaan ennen kurssia ja ohjeet ryhmätöihin jaetaan koulutuksessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
sovitaan opintosuorituksittain
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus