IHMJ3102 Narratiivinen lähestymistapa ja analysointi (2–3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi on tarkoitettu väitöskirjan tekijöille, jotka hyödyntävät väitöskirjassaan narratiivista lähestymistapaa ja jotka ovat jo keränneet aineistoa väitöskirjatutkimustaan varten. Kurssi perustuu 2 tapaamiseen, joista 1:een luetaan 3 narratiiviseen tutkimukseen liittyvää artikkelia. Artikkeleista keskustellaan 3 hengen pienryhmissä 1. tapaamiskerralla. 2. tapaaminen perustuu ennakkoon lähetettyyn oman tutkimuksen (tai oman väitöskirjan yhden artikkelin) metodisen lähestymistavan kuvaukseen ja aineistokatkelmaan, joita käsitellään yhdessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kehittynyt näkemys kyseisen tutkimusmenetelmän mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Lisätietoja

Tehtävät:
- ensimmäiseen tapaamiseen etukäteen Kopassa ilmoitettavien 3 artikkelin lukeminen ja niistä keskusteluun valmistautuminen (esim. mieti etukäteen kysymyksiä, kiinnostavia tai vaikeasti avautuvia kohtia erityisesti oman tutkimusaiheen näkökulmasta)
- toiseen tapaamiseen oman tutkimuksen (tai oman väitöskirjan yhden artikkelin) metodisen lähestymistavan kuvaus (2-5 sivua) ja 1-2 sivua aineistoa (josta on riisuttu tunnis-tettavuustiedot) käsiteltäväksi workshopissa
-materiaalit saatavilla Kopassa sovittuina ajankohtina

Oppimateriaalit

Kolmen aiheeseen liittyvää artikkelia. Paperi omasta tutkimuksesta (sis. aineistokatkelman)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
sovitaan opintosuorituksittain
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta