IHMJ2117 Kvantitatiivisten menetelmien tukiryhmä (1 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tukiryhmässä mietitään väitöskirjatutkimukselle sopivaa tilastollista menetelmää. Opiskelija pitää 15 minuutin esityksen tutkimusongelmasta, esittää mahdolliset hypoteesit, esittelee käytössä olevan datan ja muuttujat. Keskustelulle on varattu 15 min. Näin kurssille on mahdollista ottaa 10 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta