IHMJ2107 Meta analyysi (2–3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Meta-analyysin tekeminen muodostuu kolmesta toisiaan seuraavasta vaiheesta: 1) tietyn rajatun tutkimusaiheen systemaattinen kirjallisuuskatsaus, 2) tutkimustulosten esittäminen käyttäen yhtenäistä, vaikutuksen suuruuden ilmoittavaa parametria ja 3) tulosten tiivistäminen tilastollisen analyysin avulla. Kurssi esittelee esimerkein kunkin kolmen tutkimusvaiheen tekemistä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka meta-analyysin avulla voidaan tuottaa saman tutkimusaiheen kattavista tutkimusta tiivistettyä tietoa ja päätelmiä soveltuvin tilastollisin menetelmin.

Lisätietoja

Suoritustavat: Oman pienimuotoisen meta-analyysin toteuttaminen.

Oppimateriaalit

Luento ja/tai verkko-opetusmateriaali.

Oheiskirjallisuus:

Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach (Applied Social Research Methods)by Harris M. Cooper (2016).

Introduction to Meta-Analysis (Statistics in Practice) by Michael Borenstein, Larry V. Hedges, Julian P. T. Higgins and Hannah R. Rothstein (2009).

The Essential Guide to Effect Sizes: Statistical Power, Meta-Analysis, and the Interpretation of Research Results (2010) by Paul D. Ellis.

Lounassalo, I., Salin, K., Kankaanpää, A., Hirvensalo, M., Palomäki, S., Tolvanen, A., . . . , & Tammelin, T. H. (2019). Distinct trajectories of physical activity and related factors during the life course in the general population : a systematic review. BMC Public Health, 19, 271. doi:10.1186/s12889-019-6513-y Open access

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
sovitaan opintosuorituksittain
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2–3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Ei julkaistua opetusta