IHMJ2105 Yksilöllisen ohjauksen kurssi (2–5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla opitaan tietty tutkijan artikkelin vaatima tilastollinen menetelmä siten että opiskelija pystyy itsenäisesti kuvaamaan käytetyn tilastollisen menetelmän, pystyy kirjoittamaan ja tulkitsemaan menetelmällä saadut tulokset ja pystyy arvioimaan sen vahvuudet ja rajoitteet.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla pystyy itsenäisesti ja laadukkaasti käyttämään menetelmää uusien vastaavien tutkimusten tuottamiseen. Opiskelija pystyy kurssin käytyään tulkitsemaan saatujaan tuloksia ja kriittisesti arvioimaan toteuttamansa mallin toimivuutta tunnistamalla sen vahvuudet ja rajoitteet.

Lisätietoja

Suoritustavat: Yksilöllisesti avustettu oppiminen ja oppimisen todentaminen julkaistavaksi tarkoitetulla artikkelilla.

Oppimateriaalit

Yksilöllisen oppimisen tueksi valikoitu kirjallisuus, artikkelit, verkko-opetus materiaali ja videot.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
sovitaan opintosuorituksittain
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Yksilöllisesti avustettu oppiminen ja oppimisen todentaminen (2–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta