IHMJ2104 Monitasomallinnuksen perusteet (R-lavaan) (2 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Rakenneyhtälömallinnuksen monitasokurssi sisältää regressiomallien, konfirmatoristen faktorimallien ja latenttien kasvukäyrämallien mallintamisen ja harjoittelun usean riippumattoman ryhmän tapauksessa ja analysoimaan näitä malleja hierarkkisissa aineistoissa.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää hierarkkisen datan mallintamisen käsitteet ja analyysin perusteet. Hän on kykenevä analysoimaan ja tulkitsemaan omaa aineistoaan monitasorakenneyhtälömallilla ja ymmärtää menetelmän vahvuudet ja mahdolliset rajoitteet.

Lisätietoja

Suoritustavat: Itsenäinen ja/tai avustettu oppiminen ja oppimisen todentaminen harjoitustehtävien tuloksista.

Oppimateriaalit

Verkko-opetusmateriaali

Oheiskirjallisuus ja verkkomateriaali:

Joop J. Hox (in the third edition also Mirjam Moerbeek and Rens van de Schoot). Multilevel analysis: techniques and applications.

Tom A. B. Snijders & Roel J. Bosker. Multilevel analysis: An introduction to basic and advances multilevel modelling.

https://cran.r-project.org/web/packages/lavaan/lavaan.pdf

http://lavaan.ugent.be/

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
sovitaan opintosuorituksittain
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta