IHMJ2101 Rakenneyhtälömallin peruskurssi (Mplus) (2–3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla opitaan rakenneyhtälömallin pohjaksi perus regressiomalli, jota laajennetaan polkumalliin esittelemällä mediaattori malli. Mittarin rakentamiseen ja sen testaamiseen opastetaan konfirmatorisen faktorianalyysin avulla sekä faktorimallin invarianttisuus tarkasteluiden avulla. Mallia laajennetaan pitkittäiaineistoihin esittelemällä pitkittäisfaktorimallin ja latenttikasvukäyrämallin rakentamisen periaatteet. Kurssi sisältää harjoituksia Mplus ohjelmalle.

Osaamistavoitteet

Rakenneyhtälömallinnuksen perusteet suoritettuaan opiskelijalla on hyvä tuntuma menetelmään ja sen antamiin tilastollisen mallintamisen mahdollisuuksiin. Opiskelija pystyy kurssin käytyään kriittisesti arvioimaan toteuttamansa mittarin ja/tai tilastollisen mallin toimivuutta tunnistamalla sen vahvuudet ja rajoitteet. Kurssi antaa hyvän pohjan analysoida ja kehittyä oman aineiston analysoinnissa Mplus ohjelman avulla.

Lisätietoja

Suoritustavat: Itsenäinen ja/tai avustettu oppiminen ja oppimisen todentaminen harjoitustehtävien tuloksista.

Oppimateriaalit

Videomateriaalia (Youtube ja Moodle) rakenneyhtälömallinnuksen perusteista. Verkko-opetusmateriaali.


Oheiskirjallisuus:

Rick H. Hoyle. Handbook of structural equation modelling.

Rex B. Kline (Fourth Edition). Principles and practice of structural equation modelling.

Andrew F. Hayes (Second Edition). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis, Second Edition.

Barbara M. Byrne. Structural Equation Modelling with Mplus.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
sovitaan opintosuorituksittain
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen suoritustapa (2–3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus