IBES2240 Critical thinking in strategy and entrepreneurship (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

What famous leaders (really) think about management?

Kuvaus


Osaamistavoitteet

Completing the course will help students to (a) critically evaluate managerial texts and behavior; (b) ask interesting and logical questions; (c) make research designs that align with the chosen research problem; (d) understand the difference between bad and good managerial practices.  

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus