HYVY002 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • Minäpystyvyys ja itsemyötätunto
 • Akateemiset opiskelutaidot: lukeminen ja kirjoittaminen
 • Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
 • Stressi ja palautuminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
 • opiskelija tunnistaa käsityksiä itsestään oppijana ja osaa soveltaa itsereflektointia opiskelussa 
 • opiskelijalla on valmiudet kehittää opiskelutaitojaan
 • opiskelijalla on keinoja yhdistää opiskelu muuhun elämään ja käsitellä mahdollisia kuormittavia tilanteita
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta

Lisätietoja

Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen: verkkokurssi 2 op

 • verkko-opetus ja verkkotyöskentely 12 t
 • luentotallenteet 3 t
 • kirjalliset tehtävät

Oppimateriaalit

 • luentotallenteet
 • verkko-opetukseen liittyvä oheismateriaali
 • tehtäviin liittyvä oheismateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin arvioiminen hyväksytyksi edellyttää reaaliaikaiseen verkko-opetukseen ja verkkotyöskentelyyn osallistumista sekä kirjallisten tehtävien tekemistä. Kurssi arvioidaan hylätyksi, jos reaaliaikaiseen verkko-opetukseen ja verkkotyöskentelyyn ei ole osallistuttu TAI poissaoloa ei ole korvattu korvaavalla tehtävällä tai kaikkia kirjallisia tehtäviä ei ole tehty.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi, JYU avoin (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus