HYTP1150 Tiedon visualisointi (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Grafiikkaohjelmiston (esim. InDesign) peruskäyttö ja graafisen suunnittelun perusteita.

Kuvaus

Graafisen suunnittelun perusteita: sommittelu, värien käyttö, typografia. Tiedon esittäminen visuaalisesti esimerkiksi posterin tai visuaalisen CV:n muodossa. Jonkin grafiikkaohjelmiston peruskäyttö. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee graafisen suunnittelun perusteita
- hallitsee jonkin grafiikkaohjelmiston käytön perusteet
- osaa esitellä omaa asiantuntemusaluettaan tai osaamistaan visuaalisesti

Oppimateriaalit

Verkko-oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Verkko-oppimateriaaliin perehtyminen, itsenäiset tehtävät.
Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, harjoitukset, itsenäiset tehtävät.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Verkko-oppimateriaaliin perehtyminen, itsenäiset tehtävät

Ei julkaistua opetusta