HYTP1100 Digitaalinen kuvankäsittely (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet

Kuvaus

Digitaalisen kuvan ominaisuudet, kuvan perusmuokkaus kuvankäsittelyohjelmalla, kuvien käsittely ja julkaisu erilaisille alustoille, kuvamanipulaation alkeet.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee digitaalisen kuvan perusominaisuudet
- hallitsee kuvankäsittelyn perustoiminnot kuvankäsittelyohjelmalla
- hallitsee kuvamanipulaation alkeet
- osaa valita erilaisiin kuvankäsittelytehtäviin sopivat menetelmät
- osaa muokata kuvia verkko- ja painojulkaisua varten

Oppimateriaalit

Verkko-oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Oppimateriaaliin perehtyminen itsenäisesti, harjoitustehtävien tekeminen.

Opetus

x

Monimuoto-opetus (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Oppimateriaaliin perehtyminen itsenäisesti, harjoitustehtävien tekeminen. Osallistuminen ohjauksiin tarpeen mukaan.

Ei julkaistua opetusta