HYTP1004 Digitaalisen osaamisen perusteet (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tieto- ja viestintäteknologian keskeiset käsitteet ja ilmiöt, digitaalinen osaaminen liittyen tiedonhankintaan ja -hallintaan, viestintään ja yhteistyöhön, yksityisyyteen, turvallisuuteen ja eettisyyteen. Digitaalinen sisällöntuotanto, oman digitaalisen osaamisen arviointi ja kehittäminen sekä tieteenalakohtaiset digitaaliset taidot.

Osaamistavoitteet

  • Osaa valita ja käyttää digitaalista teknologiaa oman opiskelunsa tukena
  • Osaa luoda ja edelleen kehittää digitaalisia sisältöjä teknologiaa hyödyntäen
  • Osaa arvioida ja kehittää omaa digitaalista osaamistaan
  • Ymmärtää digitaalisten ympäristöjen erityispiirteet ja mahdollisuudet viestinnässä ja vuorovaikutuksessa
  • Tuntee oman asiantuntijuusalansa digitaalisen osaamisen erityispiirteet

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen ja tehtävät (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus