HYTJ4202 Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen II (1–5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oman jatko-opintosuunnitelman mukainen työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittäminen liittyen esimerkiksi

  • pedagogisiin taitoihin
  • johtajuusosaamiseen
  • yrittäjyysosaamiseen
  • laatu- tai kehittämistyöhön
  • työelämätietouteen 

Osaamistavoitteet

Tohtorikoulutettava

  • on kehittänyt yleisiä ja tehtäväkohtaisia työelämätaitojaan
  • on täsmentänyt omia ammatillisen kiinnostuksen kohteitaan
  • osaa arvioida ja kehittää valmiuksiaan ja asenteitaan jatkuvaan oppimiseen

Lisätietoja

Yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti. Opintojaksoa ei voi suorittaa muilla suoritustavoilla.

Opetuskieli/kielet: Suomi, englanti

Suoritus arvioidaan sen perusteella, miten tohtorikoulutettava hallitsee opintojakson sisällöt ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla aktiivista osallistumista opetukseen ja annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen -opintojaksoon voi suorittaa yhteensä korkeintaan 5 op.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta