HYTJ4005 Työssä oppiminen ja työelämän tuntemus V (1–5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oman jatko-opintosuunnitelman mukainen työssäoppiminen ja sen reflektointi.

Osaamistavoitteet

Tohtorikoulutettava

  • osaa tunnistaa ja hyödyntää asiantuntijuutensa avaamia työllistymismahdollisuuksia
  • on verkostoitunut ja kehittänyt yhteyksiään työelämään
  • hallitsee vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot eri toimintaympäristöissä
  • on kehittänyt yleisiä ja tehtäväkohtaisia työelämätaitojaan
  • on täsmentänyt omia ammatillisen kiinnostuksen kohteitaan
  • osaa arvioida, kehittää ja arvostaa valmiuksiaan ja asenteitaan jatkuvaan oppimiseen

Lisätietoja

Työssä oppiminen ja siihen liittyvä reflektointi. Työn tulee olla muuta vaativaa asiantuntijatyötä kuin itse väitöskirjaan liittyvä tutkimus tai tutkimusvierailu. Työ voi olla myös tieteellisessä luottamustehtävässä toimimista. Työ ei saa kuitenkaan olla opettamista eikä ohjausta.

Opetuskieli/kielet: Suomi, englanti (kirjallisen raportin laatimiskieli)

Suoritus arvioidaan sen perusteella, miten tohtorikoulutettava hallitsee opintojakson sisällöt ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

  • vaativa asiantuntijatyö, joka ei ole väitöskirjatutkimusta tai siihen liittyviä tutkimusvierailuja eikä opetusta tai ohjausta
  • työstä laadittu kirjallinen raportti, jossa reflektoidaan työtä suhteessa omaan jatko-opintosuunnitelmaan sekä ura- ja työllistymistavoitteisiin 

Työssä oppimisen opintojaksoon voi suorittaa yhteensä korkeintaan 5 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta