HYTJ3302 Kielitaito II (1–10 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti erilaisissa kielenkäyttötilanteissa ja on motivoitunut kehittämään kielitaitoaan omaehtoisesti 

Osaamistavoitteet

Oman jatko-opintosuunnitelman mukainen kielitaidon kehittäminen

Lisätietoja

Yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä jatkokoulutustasoisia opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti. Opintojaksoa ei voi suorittaa muilla suoritustavoilla.

Opetuskieli/kielet: Suomi, englanti tai muu (oman alan) tiedeyhteisössä käytetty kieli

Suoritus arvioidaan sen perusteella, miten tohtorikoulutettava hallitsee opintojakson sisällöt ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla aktiivista osallistumista opetukseen ja annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Kielitaito-opintojaksoon voi suorittaa yhteensä korkeintaan 10 op.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta