HYTJ2500 Löydä, hallitse ja julkaise tietoa (2 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Väitöskirjastartti, Tutkimusaineistojen hallinta ja Avoin julkaiseminen -koulutukset pakollisina suorituksina. Näiden lisäksi valitaan yksi osakurssi Avoimen tiedon keskuksen (kirjaston) tohtorikoulutettaville järjestämistä koulutuksista.

Tietoa kurssien sisällöistä ja ajankohdista on saatavilla Avoimen tiedon keskuksen koulutussivuilta

Osaamistavoitteet

Tohtorikoulutettava

  • hallitsee systemaattisen tiedonhallinnan, tutkimusaineistojen hallinnan ja tieteellisen julkaisemisen käytänteet
  • ymmärtää avoimen tieteen toimintamallin ja noudattaa sen periaatteita

Lisätietoja

Suoritus arvioidaan sen perusteella, miten tohtorikoulutettava hallitsee opintojakson sisällöt ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

  • Väitöskirjastartti, Tutkimusaineistojen hallinta ja Avoin julkaiseminen - koulutuksiin osallistuminen
  • yhteen vapaavalintaiseen osakurssiin osallistuminen. Tietoa kursseista on saatavilla Avoimen tiedon keskuksen koulutussivuilta.   

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta