HYTJ1403 Väitöstutkimusta tukeva tutkijaliikkuvuus III (1–5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oman tutkimuksen esittely, asiantuntijaverkostojen luominen sekä toiminta asiantuntijayhteisöissä ja -verkostoissa

Osaamistavoitteet

Tohtorikoulutettava

  • tutustuu kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusyhteisöihin
  • osaa luoda asiantuntijaverkostoja ja toimia niissä

Lisätietoja

Väitöskirjatutkimusta tukeva kansallinen tai kansainvälinen tutkimusvierailu tai vastaava toiminta.

Opetuskieli/kielet: Suomi, englanti tai muu (oman alan) tiedeyhteisössä käytetty kieli

Suoritus arvioidaan sen perusteella, miten tohtorikoulutettava hallitsee opintojakson sisällöt ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

  • tutkimusvierailuista etukäteen laadittu kirjallinen suunnitelma ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelman mukaisesti
  • väitöskirjatutkimusta tukeva kansallinen tai kansainvälinen tutkimusvierailu tai vastaava toiminta
  • raportti, jossa reflektoidaan tutkimusvierailun toteutumista ja tuloksia

Tutkimusvierailuista saa

  • 1 opintopiste 2 viikon vierailusta
  • 2 opintopistettä 1 kuukauden vierailusta jne.  

Väitöstutkimusta tukeva tutkijaliikkuvuus -opintojaksoon voi suorittaa yhteensä korkeintaan 5 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta