HYTA2100 Oman osaamisen tunnistaminen (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oman asiantuntijaosaamisen tunnistamisen menetelmät. Oman osaamisen esittely eri mediamuotoja hyödyntäen ja eri kohderyhmille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tunnistaa omia työelämässä hyödynnettäviä vahvuuksiaan ja omaa osaamistaan
  • osaa käyttää erilaisia oman osaamisen tunnistamisen työkaluja
  • tuntee oman osaamisen esittelyn välineitä

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opetusohjelmassa syksyllä 2022
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen opetukseen. Tehtävät.

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Ei julkaistua opetusta