HTKP105 TVT-klinikka (0 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tutkielmamallipohjan käyttö, kandidaatin- tai maisterintutkielman tekninen toteutus tekstinkäsittelyohjelmassa

Kuvaus

Koulutuksessa perehdytään tutkielman tekniseen toteutukseen tekstinkäsittelyohjelmassa. Sisältö osallistujien tarpeen mukaan, esim. tutkielmamallipohjan käyttö, tekstinkäsittelyn perusteiden kertaus sisältäen mm. tyylit, sisällysluettelon, sivunumeroinnin eri mahdollisuudet, alaviitteet ja pdf-muotoon tallentamisen. Ota mukaan oman oppiaineesi tutkielmaohjeet ja oma tekstidokumenttisi.

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (0 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta