HISY1001 Me, maailma ja jäätynyt konflikti: Kylmä sota meillä ja muualla (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kylmä sota määritti vuosikymmenien ajan ihmisten elämää kaikilla mahdollisilla tasoilla arjesta aina populaarikulttuuriin, politiikkaan ja talouteen. Kurssilla kylmän sodan aikaa tarkastellaan erilaisista näkökulmista, ja siitä saa valmiuksia ymmärtää mitä kylmä sota oli, kuinka kauaskantoisia vaikutuksia sillä oli, ja mihin kaikkeen se vaikutti. Kurssilla perehdytään erityiskysymyksiin, joista muodostuu laajempi kuva ajanjaksosta – samalla perehdytään myös yliopisto-opiskelujen luonteeseen. Kurssi antaa syventävää tietoa ajanjaksosta ja tukee lukio-opintoja, sekä ylioppilaskirjoituksiin ja valintakokeisiin valmistautumista. Kurssi suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä ja siihen sisältyy tallenteita asiantuntijapuheenvuoroista, alkuperäisaineistoja ja tehtäviä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt syvällisemmin kylmän sodan luonteeseen ja monimuotoisiin merkityksiin
  • kykenee löytämään, tunnistamaan ja yhdistämään kylmän sodan ilmiöitä menneisyydessä ja hahmottamaan niiden vaikutuksia nykypäivään
  • on harjaantunut käyttämään alkuperäisaineistoja lähdekriittisesti
  • on saanut valmiuksia kehittää edelleen opiskelutaitojaan ja historiakäsitystään

Lisätietoja

Jakson voi suorittaa vain lukiolaiset.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Vain lukiolaisille.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta