HISA412 Sukupuolihistoria (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään sukupuoleen kategoriana, ilmiöiden sukupuolittuneisuuteen sekä sukupuoleen suhteessa muihin luokitteluihin.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • osaa eritellä kulttuurin, vallan, väkivallan ja talouden sukupuolittuneisuutta eri aikakausina
 • tunnistaa sukupuolen rakennettuna sosiokulttuurisena kategoriana ja välineenä, jonka kautta historian ilmiöitä arvioidaan
 • ymmärtää sukupuolen ja muiden yhtäaikaisten luokittelujen merkityksen (intersektionaalisuus) erilaisissa historiallisissa konteksteissa

Suoritettuaan opintojakson kontaktiopetuksena opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • hankkinut taitoa toimia uusissa tilanteissa

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen ja lukupiirin kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajien kanssa.

Kirjallisuus

 • Ågren, M., Making a Living, Making a Difference: Gender and Work in Early Modern European Society (2017) (1op)
 • Finley, A. J., An intimate economy: enslaved women, work, and America's domestic slave trade (2020) (2op)
 • Ahlbäck, A., Manhood and the Making of the Military. Conscription, Military Service and masculinity in Finland, 1917–39 (2014) (1op)
 • Meyer, S., Manhood on the line: Working-class masculinities in the American heartland (2016) (1op)
 • Sjögren, Å. K.,Langum, V., & Dermineur, E. M., Revisiting gender in European history, 1400-1800 (2018) (1op)
 • Berebitsky, J., Sex and the office: A history of gender, power, and desire (2012) (2op)
 • Rumiko N., Puja K., Akane O. (ed. by), Denying the comfort women: the Japanese state's assault on historical truth (2018) (1op)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: lukupiiri (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Only for Finnish-speaking students.

Opetus