HISA1009 Talous- ja liiketoimintahistoria (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Jaksolla perehdytään globaalin talouskasvun syihin, seurauksiin ja vaikutuksiin yhteiskuntiin, organisaatioihin ja yksilöihin sekä tutustutaan liiketoimintahistorian keskeisiin lähtökohtiin.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • Tunnistaa talous- ja liiketoimintahistorian suuret kehityslinjat antiikista nykypäivään
 • Osaa arvioida talouden ja organisaatioiden vaikutusta yhteiskuntien muutokseen
 • Ymmärtää talous- ja liiketoimintahistorian monitieteisen lähtökohdan ja monitulkintaisuuden
 • Osaa asemoida Suomen talous- ja liiketoimintahistorian osaksi kansainvälistä kehitystä

Suoritettuaan opintojakson kontaktiopetuksena opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • hankkinut taitoa toimia uusissa tilanteissa

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Lisätietoja

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus, kirjatentti (eTentti) tai lukupiiri.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op.

Kirjallisuus

 • Clark, G., The son also rises: Surnames and the history of social mobility (2015) (2op)
 • Joerg Baten (toim.) A History of the Global Economy. 1500 to the present (2016) (1op)
 • Colli, Andrea, Dynamics of International Business (2016) (2op)
 • Bouwens, B., Donzé, P. Y., & Kurosawa, T. (Eds.). Industries and global competition: A history of business beyond borders (2017) (2op)
 • Niklas Jensen-Eriksen; Elina Kuorelahti (2017). SUURI AFFÄÄRI : HELSINGIN SANOMAT BISNEKSENÄ (2017) (1op)
 • Jalava, Jukka, Jari Eloranta, and Jari Ojala (toim.). Muutoksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan (2007) (1op)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Ota yhteyttä tentaattoriin ja sovi esseen kirjoituksesta hänen kanssaan.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: lukupiiri (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Katso tarkat suoritusohjeet Historian ja etnologian laitoksen verkkosivuilta ja sovi suorituksesta etukäteen tentaattorin kanssa.

Opetus