HISA1007 Lapsuuden ja perheen historia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Miten lapsuus ja perhe ovat aikojen kuluessa muuttuneet? Historia auttaa myös ymmärtämään, miten yhteiskuntaa on eri vuosisatoina kontrolloitu perheen kautta.

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan länsimaisen perheen ja sitä koskevien käsitysten monimuotoisuuteen ja sukupuolittuneisuuteen sekä perehdytään erityisesti lasten muuttuneeseen asemaan perheen ja laajemminkin yhteiskunnan jäseninä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää perheelle annettujen merkitysten sosiaalisen, kulttuurisen ja historiallisen muuttuvaisuuden
 • ymmärtää perheenjäseniin liitettyjen käsitysten ja odotusten sukupuolittuneisuuden
 • tunnistaa lapsia ja lapsuutta koskevien käsitysten muutokset
 • tunnistaa perheen yhteiskunnalliseen säätelyyn liittyviä jännitteitä

Suoritettuaan opintojakson kontaktiopetuksena opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • hankkinut taitoa toimia uusissa tilanteissa

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Avoimessa yliopistossa tarjolla vain verkkokurssi.

Lisätietoja

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Lukupiirissä aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät. Avoimessa yliopistossa tarjolla vain verkkokurssi.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen ja lukupiirin kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajien kanssa. Verkkokurssin materiaalit ilmoitetaan vuosittain kurssin Moodle-oppimisympäristössä.

Kirjallisuus

 • Aatsinki, U. t., Annola, J. t., Kaarninen (eds.) Families, values, and the transfer of knowledge in Northern societies, 1500-2000 (2019) (2op)
 • Capp, Bernard, The Ties That Bind: Siblings, Family, and Society in Early Modern England (2018)(2op)
 • Hytönen, Kirsi-Maria, ym, Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983 (2016) Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3806-9 (1op)
 • Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville, Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla (2013/2019) (1op)
 • Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo, Jälleenrakentajien lapset (2017) (2op)
 • Sarti, Raffaella; Bellavitis, Anna & Martini, Manuela (eds.), What Is Work? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from the Early Modern Era to the Present (2018) (2op)
 • Cunningham, Hugh, Children and Childhood in Western Society Since 1500. (2020) (1 op)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 5

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Ota yhteyttä tentaattoriin ja sovi esseen kirjoituksesta hänen kanssaan.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Voit tehdä tentin kahdella tavalla, joko eTenttinä tai verkkotenttinä. Mikäli teet eTentin, varaa aika Exam-järjestelmässä. Mikäli teet verkkotentin, sovi asiasta tentaattorin kanssa sähköpostilla.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: lukupiiri (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Katso tarkat suoritusohjeet Historian ja etnologian laitoksen verkkosivuilta ja sovi suorituksesta etukäteen tentaattorin kanssa.

Opetus

x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus