HISA015 Historiantutkimuksen menetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään historiantutkimuksessa käytettyihin keskeisiin menetelmiin luennoin ja demoin.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tuntee historiantutkimuksen keskeisimmät näkökulmat ja lähestymistavat, sekä teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat
  • tuntee keskeisimmät tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa joitakin niistä
  • ymmärtää tutkimuksen tulkinnallisen luonteen
  • tiedostaa historiantutkimukseen liittyviä eettisiä näkökulmia
  • on harjaantunut ryhmätyötaitoihin ja tiedonhakuun ja
  • osaa analysoida erilaisia tekstejä kriittisesti.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta