HISA014 Historiantutkimuksen lähteet (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään historiantutkimuksen lähteisiin ja lähdekritiikin perusperiaatteisiin.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija
  • on perehtynyt keskeisimpiin historiantutkimuksen lähdeaineistoihin
  • ymmärtää erilaisten lähteiden käyttömahdollisuuksia ja tutkimuksellista arvoa
  • on harjaantunut käyttämään erilaisia lähteitä
  • hallitsee lähdekritiikin perusperiaatteet ja sen soveltamisen erilaisiin aineistoihin
  • osaa lukea vanhoja käsialoja ja tulkita niin sanotulla saksalaistyylillä kirjoitettuja tekstejä
  • kehittänyt ongelmanratkaisu- ja tiedonhakutaitojaan, sekä kykyään tuottaa tieteellistä tekstiä
  • perehtynyt tiedon lähdekriittisen analysoinnin perusperiaatteisiin
  • harjaannuttanut ryhmätyö- ja projektitaitojaan.

Lisätietoja

It is recommended that history degree students complete all assessment items on this course by participating in teaching. Students on other degree programmes complete 1 cr (palaeography) of the assessment online, and 4 cr in the classroom.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Historian tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat kurssin tällä suoritustavalla ja arviointikohteilla. Historian tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat jakson kaikki arviointikohteet kontaktiopetuksena. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat 1op (vanhat käsialat) arviointikohteen verkkototeutuksena ja 4op arviontikohteen kontaktiopetuksena.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat valitsevat tämän suoritustavan. Historian tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat jakson kaikki arviointikohteet kontaktiopetuksena. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat 1op (vanhat käsialat) arviointikohteen verkkototeutuksena ja 4op arviontikohteen kontaktiopetuksena.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Vain keväällä 2024 jaksoa suorittaville, avoimen suoritustapa
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Osallistuminen opetukseen: vanhojen käsialojen kurssi (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely: vanhojen käsialojen verkkokurssi (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Reaaliaikainen verkko-opetus ja oppimistehtävä, JYU avoin (kevät 2024) (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus