FYSS9560 Ohjattu työskentely laboratoriossa (1–20 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Fysiikan laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ohjattu työskentely laboratoriossa perehdyttää laboratoriossa tehtävään kokeelliseen tutkimukseen ja on harjaantumista kokeellisten menetelmien ja tutkimuslaitteiden itsenäiseen ja turvalliseen käyttöön sekä työskentelyyn asiantuntijaryhmässä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • työskennellä itsenäisesti ja turvallisesti laboratoriossa sekä ottaa vastuuta omasta ja muiden työturvallisuudesta ja terveydestä
  • opastaa kokeellisen menetelmän ja/tai tutkimuslaitteen käyttöön
  • hyödyntää laboratorion työyhteisön antamaa ohjausta
  • työskennellä laboratoriossa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Lisätietoja

Opintosuorituksen laajuus määräytyy laboratoriossa dokumentoidusti tehdyn työmäärän perusteella (1 op = 27 h laboratoriotyötä).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opiskelijan vastuuopettajalle palauttama työajanseuranta ja lyhyt selonteko työssä oppimisesta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Opiskelijan vastuuopettajalle palauttama työajanseuranta ja lyhyt selonteko työssä oppimisesta
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Ohjattu työskentely laboratoriossa

Ei julkaistua opetusta