FTES007 Fysioterapiatieteen valinnaiset syventävät opinnot (1–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Suoritustavoista sovitaan graduohjaajan kanssa, jolloin kurssin sisällöt voivat vaihdella seuraavasti:
Osallistuminen vapaavalintaisille syventävien opintojen kursseille
Kirjallisuuteen perehtyminen
Osallistuminen asiantuntijaluennoille, tieteellisiin kongresseihin tai seminaareihin
Oman esityksen laatiminen ja pitäminen tieteellisessä kongressissa
Osallistuminen tieteelliseen tutkimusprojektiin

Suoritustavat

Voivat vaihdella esim. seuraavasti:
Itsenäinen opiskelu
Kirjatentit, kirjalliset tehtävät
Esitelmien laatiminen ohjatusti
Oppimispäiväkirjat

Arviointiperusteet

Tentit, kirjalliset tehtävät
Jos kurssi suoritetaan muulla tavoin, arvosteluasteikko on hyväksytty-hylätty.

Osaamistavoitteet

Tavoitteet, sisällöt, opetus- ja työmuodot ja suoritustavat vaihtelevat sen mukaan, miten opiskelija kurssin suorittaa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa selittää ja arvioida oman kiinnostuksensa ja suuntautumisensa mukaisen osa-alueen erityiskysymyksiä
  • osaa laatia omaan asiantuntemukseensa ja tutkimustuloksiinsa perustuvia esitelmiä ja esittää niitä tieteellisissä kongresseissa ja seminaareissa
  • osaa laatia pohdiskeltuja synteesejä oman alansa asiantuntijaluennoista ja esitelmistä

Lisätietoja

Opintojen loppuvaiheessa

Oppimateriaalit

Sopimuksen mukaan kirjallista työtä tukevaa kirjallisuutta

Kirjallisuus

  • Oman suuntautumisen mukainen relevantti kirjallisuus, josta sovitaan pro gradu -työn vastaavan ohjaajan kanssa (esim. syventävien opintojen oheiskirjallisuutta)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta